HOME > 建築トラブル解決 > 建築トラブルよくあるご質問 > 工務店とのトラブル > 工務店が勝手に工事を中断した場合、どのよ...

工務店が勝手に工事を中断した場合、どのように対処したらいいですか?

2023.04.09

  • 工務店に勝手に工事を中断する権限はありません。
  • 工務店が工事を中断する場合は『工事請負契約約款が定める工事中断規定』による必要があります。
  • 工務店が『工事請負契約約款が定める工事中断規定』によらずに工事を中断した場合、一方的で勝手な中断となるため工事請負契約違反(債務不履行)に当たります。
  • 工務店の工事請負契約違反(債務不履行)が確認できた場合、工事請負契約解約損害賠償請求での対処が可能となります。
  • 工務店が勝手に工事を中断した場合、工事請負契約工事請負契約約款による対処が適当です。
無料相談

タップで発信アドバイザー直通電話